Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii SPCSK WUM istnieje od 2006 roku. Celem Koła jest poszerzanie wiedzy na temat operacyjnego leczenia chorób serca i naczyń wśród studentów oraz wszystkich zainteresowanych kardiochirurgią.

Koło kardiochirurgiczne umożliwia swoim członkom:
- praktyczne zapoznanie się z problematyką chorób serca przez aktywny udział w codziennym życiu Kliniki i uczestnictwo w operacjach
- doskonalenie umiejętności praktycznych na cyklicznie organizowanych warsztatach anatomicznych i podstaw szycia chirurgicznego
- prowadzenie projektów badawczych
- prezentowanie i publikowanie prac naukowych
- współpracę naukową z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

Do sukcesów osiągniętych przez Studentów Koła Naukowego należą między innymi:

- I miejsce za pracę pt.: "Valve-in-Valve Transcatheter Aortic Valve Implantation via common carotid artery" na 11th Warsaw International Congress for Young Scientists (2015)
- I miejsce za pracę pt.: "Coronary-subclavian steal syndrome after off-pump coronary artery bypass grafting" na 10th Warsaw International Congress for Young Scientists (2014)

Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu w sali konferencyjnej Kliniki. Analizujemy przypadki kliniczne, omawiamy techniki operacyjne oraz wyjaśniamy metodykę i wyniki badań diagnostycznych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze spotkania.

Informacje o terminach spotkań można uzyskać przesyłając zapytania na adres e-mail: sknkardiochir@gmail.com lub zgłaszając się do Opiekuna Koła dr Radosława Wilimskiego.