Okres pooperacyjny

PO OPERACJI

Większość pacjentów po zabiegu kardiochirurgicznym wypisywana jest do domu w 7 - 10 dobie po operacji. Oznacza to konieczność wczesnej rehabilitacji w Oddziale z udziałem wyszklonego personelu. W Klinice pomagamy pacjentowi wrócić do sprawności ruchowej umożliwiającej samodzielne wykonywanie podstawowych czynności, uczymy wykonywania ćwiczeń wzmacniających i oddechowych.

Uczucie osłabienia i gorszej tolerancji wysiłku może towarzyszyć pacjentowi przez około 2-3 miesięce po zabiegu. Czas powrotu do normalnego funkcjonowania jest uzależniony przede wszystkim od właściwej kontroli leczenia oraz prawidłowo prowadzonej rehabilitacji.

W pierwszych dniach po zabiegu nie należy wykonywać nadmiernych wysiłków. Stopniowo należy zwiększać aktywność fizyczną po porozumeniu z rehabilitantem i lekarzem prowadzącym. Zachęcamy do kontynuowania ćwiczeń, które wykonywane były w Oddziale pod opieką rehabilitantów.

Nie zalecamy dźwigania ciężarów przez pierwsze 3 miesiące od operacji. Dopuszczalne obciążenie w tym okresie to 1 kg równomiernie do każdej ręki.

Uprawianie sportów takich jak: jazda na rowerze, jazda na nartach, gra w tenisa, pływanie, wędkarstwo itp. można rozpocząć po 6 miesiącach od zabiegu operacyjnego po całkowitym, prawidłowym zagojeniu ran pooperacyjnych.

Jazdę samochodem jako kierowca można rozpocząć po 3 miesiącach od operacji. ZAWSZE należy zapinać pasy bezpieczeństwa.

Pacjenci przyjmujący Sintrom, Acenokumarol lub Warfarin, w przypadku kolejnych hospitalizacji, powinni zawsze informować o tym lekarza lub lekarza dentystę