Informacje dla pacjentów

Zachęcamy do szczegółowego przestudiowania informacji dla pacjentów. Pozwoli to lepiej przygotować się do pobytu na naszym oddziale i ułatwi przeprowadzenie merytorycznej rozmowy z lekarzem prowadzącym.