Oddział Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Oddział Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej usytuowany jest w Bloku „D” na pierwszym piętrze. Zajmuje się leczeniem pacjentów bezpośrednio po operacjach kardiochirurgicznych oraz najciężej chorych Kliniki Kardiochirurgii w stanie zagrożenia życia.

Spełnia standardy oddziału intensywnej terapii. Zapewnia całodobową opiekę prowadzoną przez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z lekarzami Oddziału Kardiochirurgii, wykwalifikowane pielęgniarki oraz zespół rehabilitantów.

   

Dysponuje 9 w pełni wyposażonymi stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi w aparaturę zgodną z aktualnie obowiązującymi standardami (monitory podstawowych i zaawansowanych funkcji życiowych, inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne, respiratory stacjonarne i transportowe, pompy infuzyjne). Posiada możliwość wentylacji mechanicznej, pozaustrojowego natleniania krwi (ECMO), mechanicznego wspomagania krążenia (kontrapulsacja wewnatrzaortalna, biopompa), ciągłej terapii nerkozastępczej.

W oddziale wykonujemy wiele zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych, również  metodami mało inwazyjnymi (bronchoskopia, tracheotomia przezskórna, drenaż jamy opłucnowej i inne).

Wiele procedur wykonywanych jest z wykorzystaniem ultrasonografii.

 

      

Odwiedziny pacjentów  za zgoda personelu oddziału codziennie po godz. 14. Ze względu na specyfikę oddziału nie możemy zagwarantować możliwości odwiedzin.

Informacji o stanie pacjentów udziela lekarz koordynujący do godziny 14

Skład osobowy:

lekarz koordynujący: Michał Michniewicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

pielegniarka koordynująca: Wioletta Kasik

Lekarze anestezjolodzy:

Renata Andrzejewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Tadeusz Bering – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Agnieszka Gajewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Dorota Komorowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Anna Kosińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Izabela Krysińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Janusz Wilczyński – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Bożena Stolf-Witkowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 

Maria Zygmunt – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii