Kontakt

Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii
I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

Sekretariat Kliniki (pon-pt 8.00-15.30)
Tel.: (+48 22) 599 21 41
Faks: (+48 22) 599 21 42

e-mail: kardiochirurgia@wum.edu.pl

 

Oddział Pooperacyjny

Tel (+48 22) 599 21 53

 

Oddział Kardiochirurgii

Tel (+48 22) 599 21 58