O nas

HISTORIA

Historia Kliniki Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii - fragment „Dziejów I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809-2006)” pod redakcją prof. dr. hab. Marka Krawczyka


DZIAŁALNOŚĆ

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Banacha w Warszawie jest jednym z największych w Polsce zespołów klinik chirurgicznych i internistycznych.


Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi działalność leczniczą od 2001 roku. Dysponuje samodzielnym blokiem operacyjnym z dwiema salami operacyjnymi połączonym z Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej, który posiada 9 stanowisk monitorowanych. W skład Kliniki wchodzi także 24-łóżkowy Oddział Opieki Kardiochirurgicznej. Przy Klinice działa Poradnia Kardiochirurgiczna.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM oferuje pełen zakres świadczeń w zakresie kardiochirurgii dorosłych.

WYKONYWANE ZABIEGI:

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej:

pomostowanie aortalno - wieńcowe techniką klasyczną oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego

- leczenie mechanicznych powikłań zawału mięśnia sercowego

- leczenie niewydolności serca

Leczenie operacyjne wrodzonych i nabytych wad serca:

- wady zastawki aortalnej

- wady zastawki mitralnej

- wady zastawki trójdzielnej

- wady wielozastawkowe

- ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej

- ubytki w przegrodzie międzykomorowej

Chirurgiczne leczenie tętniaków prawdziwych i rozwarstwiających aorty wstępującej i łuku aorty.

Operacyjne leczenie guzów serca (łagodnych i złośliwych).

Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca.

Zabiegi wykonywane są w trybie planowym lub pilnym - w zależności od wskazań klinicznych.

Najliczniejszą grupę operowanych stanowią pacjenci z chorobą wieńcową. Większość operacji pomostowania tętnic wieńcowych wykonywanych jest bez zastosowania krążenia pozaustrojowego, na bijącym sercu, co jest przejawem realizowania strategii minimalizacji inwazyjności zabiegów kardiochirurgicznych. Część operacji na naczyniach wieńcowych wykonuje się z niewielkiego nacięcia pod lewą okolicą sutkową. W Klinice Kardiochirurgii wykonywane są także operacje wad zastawkowych serca (plastyki, implantacje protez mechanicznych i biologicznych) w tym również operacje małoinwazyjne.

Klinika Kardiochirurgii współpracuje z Pracownią Hemodynamiki I Katedry i Kliniki Kardiologii w zakresie implantacji zastawek aortalnych metodą przezcewnikową i przezkoniuszkową.

Szczególne miejsce w działalności Kliniki Kardiochirurgii zajmuje chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca. Specjalnością zespołu jest przeprowadzanie zabiegów leczenia migotania przedsionków z zastosowaniem różnych źródeł energii. W oparciu o bogate doświadczenie oraz możliwości techniczne Kliniki opracowano schemat chirurgicznego leczenia migotania przedsionków funkcjonujący w kraju jako „algorytm warszawski”.